Villaförsäkringar

När det är så många andra höga kostnader iblandade i ett hussköp kan man lätt känna att den där dyra villaförsäkringen säkert är helt onödig. Men även om risken är låg att en olycka händer så är det otroligt skönt att kunna få ersättning från sitt försäkringsbolag om man drabbas. De flesta svenskar har som tur är hemförsäkringar, och den ersättning man kan få vid till exempel en vattenskada eller brand är verkligen guld värd för att kunna återställa hemmet i ursprungligt skick. Olyckor och skador i hemmet kan vara nog så påfrestande ändå, utan att man själv ska behöva lägga ut tiotusentals kronor för att få tillbaka sina ägodelar och göra huset beboeligt igen.

Försäkringsbolaget ersätter skador i hemmet

Huvudanledningen till att teckna en villaförsäkring är att kunna få ersättning för olika skador i hemmet som kan innebära mycket höga kostnader. Även om de flesta personer har en del pengar sparade så är det inte många som klarar av att betala det som krävs vid en brand som totalförstör en del av huset eller om en vattenläcka gör att ett helt rum behöver renoveras. Om du i dessa fall har en villaförsäkring behöver du endast betala en mindre summa i självrisk, och sedan står försäkringsbolaget för resten av kostnaden. Via hemförsäkringen har du också möjlighet att få ersättning för stulna ägodelar vid stöld eller inbrott, och reseförsäkring under begränsad tid som kan ersätta sjukdom, överfall, försenade flyg och försvunnet bagage.

Hjälp och stöd för dig som hamnar i en kris eller tvist

Förutom ekonomisk hjälp för att ersätta förstörda eller försvunna ägodelar och reparera skador på hus och tomt så kan du via din villaförsäkring även få krishjälp efter brott eller rättsskydd om du hamnat i en tvist med någon. Tack vare denna hjälp kan du lättare bearbeta händelsen för att komma tillbaka till arbetslivet genom att till exempel få gå till psykolog kostnadsfritt. Det är inte ovanligt att hamna i en krissituation om man varit med om en brand, ett rån eller överfall eller ett dödsfall, och då kan denna del av hemförsäkringen vara till stor hjälp. Att på egen hand stå för rättsskydd vid en tvist kan också bli mycket kostsamt, men har du en hemförsäkring kan du alltså få hjälp med även detta helt kostnadsfritt.

Ersättning för husets underhåll

När man äger ett hus är det viktigt att underhålla det så att inte höga kostnader uppstår. Med hjälp av din villaförsäkring kan du få ekonomisk hjälp att besiktiga huset med jämna mellanrum, och få tips om hur du bäst skyddar det mot skador. Du kan även få ersättning för byggrådgivning när du ska renovera eller bygga ut. Om skadedjur som till exempel hästmyror, träbock, råttor och möss tagit sin in i huset ersätter också ditt försäkringsbolag saneringskostnaderna. Detsamma gäller om huset är angripet av hussvamp som i längden kan försvaga husets konstruktion och till och med få det att rasa ihop. På grund av detta är villaförsäkringar så viktiga, och de flesta anser att värdet man kan få från en försäkring verkligen överstiger den månatliga kostnaden, både när det gäller den allmänna trygghetskänslan en hemförsäkring ger och den ekonomiska ersättning man kan få vid olika typer av skador.