Bilförsäkringar

Om din bil är försäkrad och du är med om en olycka eller någon annan oförutsedd händelse när du är ute och kör, så kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Hur mycket du kan få i ersättning och hur utbetalningen sker beror på villkoren i din bilförsäkring. Den grundläggande trafikförsäkringen är obligatorisk, men många bilägare köper också till en utökad tilläggsförsäkring som kan ge ersättning för en stor mängd olika skador på bilen. Nedan berättar vi mer om hur du kan få ersättning från din bilförsäkring.

När kan man få ersättning?

Det går att få ersättning via en bilförsäkring vid många olika händelser, men hur heltäckande försäkringen är beror på vad du betalar i månaden och vilka skador du valt att skydda dig mot. Den grundläggande bilförsäkringen som är obligatorisk täcker de skador som kan uppstå på andra fordon och personer ifall du själv orsakar en olycka. På samma sätt får du ersättning från andra personers bilförsäkringar om de är orsak till en olycka som du är inblandad i. Du som vill ha ett utökat skydd kan teckna en så kallad halvförsäkring som ersätter bland annat elektriska skador, bärgningskostnader, rättskostader, motorskador och glasskador. Det finns också helförsäkringar som utöver detta också täcker kostnader som uppkommer på grund av stöld och skadegörelse.

Att anmäla en skada

Du som vill ha ersättning från din bilförsäkring måste göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Då måste du även skicka in bevis på skadan, såsom fotografier, kvitton, läkarintyg eller andra dokument. Så fort du skickat in en komplett anmälan behandlas den av försäkringsbolaget, och om skadan anses vara styrkt av din beskrivning och eventuella bevis så betalas din ersättning ut inom kort. Hur stor ersättningen blir är beroende av den försäkring du har och din självrisk.

Självrisk – den kostad du själv får stå för

Det är väldigt sällan som man kan få ersättning för hela kostnaden som uppkommer från en olycka eller skada, utan man måste oftast själv betala en mindre del vilket kallas för självrisk. Självrisken finns till för att försäkringsbolagen inte ska behöva betala ut ersättning för mindre kostnader, och för att försöka förhindra försäkringsbedrägerier. Självrisken dras av från det ersättingsbelopp som betalas ut på försäkringen, och vanligtvis består den av ett par hundra eller tusen kronor beroende på hur stor summa du förväntas få i ersättning för skadan. Vid tecknandet av bilförsäkringar kan man välja hur stor självrisken ska vara. Genom att betala en högre försäkringspremie kommer du inte behöva betala en lika stor självrisk om olyckan är framme. Du som föredrar att betala en lägre försäkringskostnad per månad får däremot betala mer i självrisk om något händer med din bil.

När du ska teckna en bilförsäkring är det viktigt att noga läsa igenom villkoren så att du har koll på vad som gäller om du skulle behöva begära ersättning från ditt försäkringsbolag. Ta reda på i vilka fall du kan få ersättning, hur du anmäler en skada och hur stor självrisken är vid olika typer av skador och olyckor.